Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Faculty List

Sr. No

Name

Department

Designation

Qualification

View

1 Brijesh Ramprakash Mishra Sanskrut Samhita Siddhant Professor BAMS MD.

View Details

2 Harish Jagdish Purohit Sanskrut Samhita Sidhdhant Associate Professor BAMS MD

View Details

3 Gayatri Prathmesh Vyas Sanskrut Samhita Siddhant Assistant Professor M.A.Sanskrit MD in Samhita siddhant

View Details

4 Divya Prashant Minishwar Sanskrit Samhita Siddhant Asso. Professor BAMS MD

View Details

5 Ragini Ramprakash Sharma Sanskrut Samhita Siddhant Assistant Professor BAMS MD

View Details

6 Kalpesh Govind Prasad Upadhyay Sanskrut Samhita Siddhant Asst. Professor BAMS MD

View Details

7 Vinod Mahadeorao Chaudhari Rachana Sharir Professor BAMS MD Ph.D.

View Details

8 Shilpa Abhay Varade Rachana-Sharir Assistant Professor BAMS MD M.A.Sanskrit.

View Details

9 Radheshyam Dinesh Sharma Rachana Sharir Associate Professor BAMS MD

View Details

10 Rajani Deepak Balwani Rachana Sharir Assistant Professor BAMS MD.

View Details

11 Minakshi Swapnil Patil Rachana Sharir Asst. Professor BAMS MD

View Details

12 Maneesha Upendra Kothekar Kriya Shasrir Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

13 Shenvibha Ashok Mishra Kriya Sharir Associte Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

14 Aparna Sumant Karnad Kriya Shari Professor BAMS MD

View Details

15 Kiran Arvind Tawalare Kriya Sharir Assistant Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

16 Pankaj Dadarao Jogi Kriya Sharir Assistant Professor BAMS MD

View Details

17 Deepak Khobchand Sharma Dravyaguna Associate Professor BAMS MD

View Details

18 Surekha Taterao Landge Dravyaguna Assistant Professor BAMS MD

View Details

19 Sarika Vishwanath Surya Dravyaguna Asst. Professor BAMS MD

View Details

20 Dipshikha Sitaram Rakhunde Dravyaguna Assistant professor BAMS MD

View Details

21 Anita Gunwantrao Kale Dravyaguna Professor BAMS MD

View Details

22 Raman Shankar Belge Rasashastra & B. Kalpana Professor BAMS MD PhD (Scho) M.A (Sanskrit). M.B.A (HCS).

View Details

23 Vinod Manikrao Ramteke Rasashastra & B. Kalpana Associate Professor BAMS MD PhD

View Details

24 Deepak Jansevakji Jaiswal Rasashastra & B. Kalpana Assistant Professor BAMS MD

View Details

25 Swati Krushnarao Dongare Rasashastra & B. Kalpana Assistant Professor BAMS MD

View Details

26 Pramod Fulaji Garte Rognidan & V. Vidnyan Professor BAMS MD

View Details

27 Jaikrishna Shrikrishna Chhangani Rognidan & V. Vidnyan Associate Professor BAMS MD

View Details

28 Ashish Yadavrao Gotmare Rognidan & V. Vidnyan Assistant Professor BAMS MD

View Details

29 Ishan Moreshwar Borkar Rognidan & V. Vidnyan Asst. Professor BAMS MD

View Details

30 Archana Raman Belge Swasthavritta Professor BAMS MD

View Details

31 Prachi Datta Dalvi Swasthavritta Asso. professor BAMS MD

View Details

32 Seema Yogendra Naringe Swasthavritta Asso. Professor BAMS MD

View Details

33 Sapna Amol Ukey Swasthavritta Assistant Professor BAMS MD

View Details

34 Sneha - Borkar Swasthavritta Assistant Professor BAMS MD

View Details

35 Ashwin Vithalrao Nikam Agadtantra Professor BAMS MD

View Details

36 Uday Venkatrao Pawade Adagtantra Associate Professor BAMS MD

View Details

37 Parmeshwar Pralhad Raut Agadtantra Associate Proffessor BAMS MD

View Details

38 Meghsham Pramodrao Anjankar Agadtantra Assistant Professor BAMS MD

View Details

39 Smita Anilrao Dudhe Adagtantra Assistant Professor BAMS MD

View Details

40 Dhanashri Harishchandra Mahajan Prasutitantra Streerog Associate Professor BAMS MS

View Details

41 Ashwini Ramchandra Metangale Prasutitantra Streerog Assistant Professor BAMS MS

View Details

42 Shital Balu Gajbhiye Prasutitantra Streerog Asst. Professor BAMS MS

View Details

43 Devyani Sukhdeo Thokal Kaumabhritya Professor BAMD MD

View Details

44 Rachana Devendra Ramteke Kaumarbhritya Associate Professor BAMS MD

View Details

45 Pawan Wasudeo rane Kaumarbharitya Asso. professor BAMS MD

View Details

46 Mohan Sahebrao Raut Kaumarbharitya Assistant Professor BAMS MD

View Details

47 Mohini Shivdas Phagne Kaumarbharitya Asst. Professor BAMS MD

View Details

48 Archana Sudarshan Dachewar Kaychikitsa Professor BAMS MD

View Details

49 Mritunjay Vedprakash Sharma Kayachikitsa Associate Professor BAMS MD

View Details

50 Yogesh Manikrao Kumare Kayachikitsa Assistant Professor BAMS MD

View Details

51 Madhav Vijay Aashtikar Kaychikitsa Assistant Professor BAMS MD PhD (Scho) MA M Phil, BHMS, PGDPC

View Details

52 Arpita Govind Upadhyay Kaychikitsa Assistant Professor BAMS MD

View Details

53 Pritesh Prakashbabu Jaiswal kayachikitsa Asst. Professor BAMS MD

View Details

54 Yogesh Rajendra Badwe Shalyatantra Professor BAMS MS PhD

View Details

55 Sheetal Gajanan Astukar Shalayatantra Professor BAMS MS PhD (Scho)

View Details

56 Jyoti Nilkanth Shinde Shalya Tantra Associate Professor BAMS MS, DHBTC, Certificate in Acupressure

View Details

57 Pranav prakash Naikwade Shalya Tantra Assistant Professor BAMS MS

View Details

58 Sandesh santosh Khobragade Shalyatantra Assistant Professor BAMS MS

View Details

59 Mohan Bhaurao Yeole Shalkyatantra Professor BAMS MS

View Details

60 Govind Dnyaneshwarrao Tundalwar Shalakyatantra Associate Professor BAMS MS

View Details

61 Amit Chandankhede Shalakyatantra Asso Professor BAMS MS

View Details

62 Ankita Omprakash Tripathi Shalakyatantra Asst. Professor BAMS MS

View Details

63 Sachin Shantilal Chandaliya Panchkarma Professor BAMS MD

View Details

64 Yogita Vinod Bende Panchakarma Associate professor BAMS MD

View Details

65 Samir Diliprao Girde Panchakarma Assistant Professor BAMS MD

View Details

66 Shilpa Dipakrao Chafle Panchkarma Assistant Professor BAMS MD

View Details