Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Faculty List

Sr. No

Name

Department

Designation

Qualification

View

1 Brijesh Ramprakash Mishra Sanskrut Samhita Siddhant Professor BAMS MD.

View Details

2 Harish Jagdish Purohit Sanskrut Samhita Sidhdhant Associate Professor BAMS MD

View Details

3 Gayatri Prathmesh Vyas Sanskrut Samhita Siddhant Assistant Professor M.A.Sanskrit MD in Samhita siddhant

View Details

4 Divya Prashant Minishwar Sanskrit Samhita Siddhant Asso. Professor BAMS MD

View Details

5 Ragini Ramprakash Sharma Sanskrut Samhita Siddhant Assistant Professor BAMS MD

View Details

6 Kalpesh Govind Prasad Upadhyay Sanskrut Samhita Siddhant Asst. Professor BAMS MD

View Details

7 Vinod Mahadeorao Chaudhari Rachana Sharir Professor BAMS MD Ph.D.

View Details

8 Shilpa Abhay Varade Rachana-Sharir Assistant Professor BAMS MD M.A.Sanskrit.

View Details

9 Radheshyam Dinesh Sharma Rachana Sharir Associate Professor BAMS MD

View Details

10 Rajani Deepak Balwani Rachana Sharir Assistant Professor BAMS MD.

View Details

11 Minakshi Swapnil Patil Rachana Sharir Asst. Professor BAMS MD

View Details

12 Maneesha Upendra Kothekar Kriya Shasrir Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

13 Shenvibha Ashok Mishra Kriya Sharir Associte Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

14 Aparna Sumant Karnad Kriya Shari Professor BAMS MD

View Details

15 Kiran Arvind Tawalare Kriya Sharir Assistant Professor BAMS MD PhD (Scho)

View Details

16 Pankaj Dadarao Jogi Kriya Sharir Assistant Professor BAMS MD

View Details

17 Sitaram Ramdas Rakhunde Dravyaguna Professor BAMS MD (Dravyaguna and Rasashastra) PhD (Dravyaguna)

View Details

18 Deepak Khobchand Sharma Dravyaguna Associate Professor BAMS MD

View Details

19 Surekha Taterao Landge Dravyaguna Assistant Professor BAMS MD

View Details

20 Sarika Vishwanath Surya Dravyaguna Asst. Professor BAMS MD

View Details

21 Dipshikha Sitaram Rakhunde Dravyaguna Assistant professor BAMS MD

View Details

22 Anita Gunwantrao Kale Dravyaguna Associate professor BAMS MD

View Details

23 Raman Shankar Belge Rasashastra & B. Kalpana Professor BAMS MD PhD (Scho) M.A (Sanskrit). M.B.A (HCS).

View Details

24 Vinod Manikrao Ramteke Rasashastra & B. Kalpana Associate Professor BAMS MD PhD

View Details

25 Deepak Jansevakji Jaiswal Rasashastra & B. Kalpana Assistant Professor BAMS MD

View Details

26 Swati Krushnarao Dongare Rasashastra & B. Kalpana Assistant Professor BAMS MD

View Details

27 Pramod Fulaji Garte Rognidan & V. Vidnyan Professor BAMS MD

View Details

28 Jaikrishna Shrikrishna Chhangani Rognidan & V. Vidnyan Associate Professor BAMS MD

View Details

29 Ashish Yadavrao Gotmare Rognidan & V. Vidnyan Assistant Professor BAMS MD

View Details

30 Ishan Moreshwar Borkar Rognidan & V. Vidnyan Asst. Professor BAMS MD

View Details

31 Archana Raman Belge Swasthavritta Professor BAMS MD

View Details

32 Prachi Datta Dalvi Swasthavritta Asso. professor BAMS MD

View Details

33 Seema Yogendra Naringe Swasthavritta Asso. Professor BAMS MD

View Details

34 Sapna Amol Ukey Swasthavritta Assistant Professor BAMS MD

View Details

35 Sneha - Borkar Swasthavritta Assistant Professor BAMS MD

View Details

36 Ashwin Vithalrao Nikam Agadtantra Professor BAMS MD

View Details

37 Uday Venkatrao Pawade Adagtantra Associate Professor BAMS MD

View Details

38 Parmeshwar Pralhad Raut Agadtantra Associate Proffessor BAMS MD

View Details

39 Meghsham Pramodrao Anjankar Agadtantra Assistant Professor BAMS MD

View Details

40 Smita Anilrao Dudhe Adagtantra Assistant Professor BAMS MD

View Details

41 Dhanashri Harishchandra Mahajan Prasutitantra Streerog Associate Professor BAMS MS

View Details

42 Ashwini Ramchandra Metangale Prasutitantra Streerog Assistant Professor BAMS MS

View Details

43 Shital Balu Gajbhiye Prasutitantra Streerog Asst. Professor BAMS MS

View Details

44 Devyani Sukhdeo Thokal Kaumabhritya Professor BAMD MD

View Details

45 Rachana Devendra Ramteke Kaumarbhritya Associate Professor BAMS MD

View Details

46 Pawan Wasudeo rane Kaumarbharitya Asso. professor BAMS MD

View Details

47 Mohan Sahebrao Raut Kaumarbharitya Assistant Professor BAMS MD

View Details

48 Purti Dilip Barhate Kaumarbharitya Asst. Professor BAMS MD

View Details

49 Archana Sudarshan Dachewar Kaychikitsa Professor BAMS MD

View Details

50 Mritunjay Vedprakash Sharma Kayachikitsa Associate Professor BAMS MD

View Details

51 Yogesh Manikrao Kumare Kayachikitsa Assistant Professor BAMS MD

View Details

52 Madhav Vijay Aashtikar Kaychikitsa Assistant Professor BAMS MD PhD (Scho) MA M Phil, BHMS, PGDPC

View Details

53 Arpita Govind Upadhyay Kaychikitsa Assistant Professor BAMS MD

View Details

54 Pritesh Prakashbabu Jaiswal kayachikitsa Asst. Professor BAMS MD

View Details

55 Yogesh Rajendra Badwe Shalyatantra Professor BAMS MS PhD

View Details

56 Sheetal Gajanan Astukar Shalayatantra Professor BAMS MS PhD (Scho)

View Details

57 Jyoti Nilkanth Shinde Shalya Tantra Associate Professor BAMS MS, DHBTC, Certificate in Acupressure

View Details

58 Pranav prakash Naikwade Shalya Tantra Assistant Professor BAMS MS

View Details

59 Sandesh santosh Khobragade Shalyatantra Assistant Professor BAMS MS

View Details

60 Mohan Bhaurao Yeole Shalkyatantra Professor BAMS MS

View Details

61 Govind Dnyaneshwarrao Tundalwar Shalakyatantra Associate Professor BAMS MS

View Details

62 Pravin ramrao Deshmukh Shalakyatantra Asso. professor BAMS MS

View Details

63 Amit Chandankhede Shalakyatantra Asso Professor BAMS MS

View Details

64 Ankita Omprakash Tripathi Shalakyatantra Asst. Professor BAMS MS

View Details

65 Sachin Shantilal Chandaliya Panchkarma Professor BAMS MD

View Details

66 Yogita Vinod Bende Panchakarma Associate professor BAMS MD

View Details

67 Lokdeep Hotilaa Sharma panchakarma Asso. professor BAMS MD

View Details

68 Samir Diliprao Girde Panchakarma Assistant Professor BAMS MD

View Details

69 Shilpa Dipakrao Chafle Panchkarma Assistant Professor BAMS MD

View Details