Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Office Bearer

Bharatiya Vaidyak Samanvaya Samiti, Nagpur

President
Shri Suresh Sharma

Shri Suresh Sharma

Vice-President
Shri. Vinod Maheshwari

Shri. Vinod Maheshwari

Vice-President
Vd. Vedprakash Sharma

Shri Vd. Vedprakash Sharma

Secretary
Dr. Govindprasad Upadhyay

Dr. Govindprasad Upadhyay

Joint-Secretary
Dr. Ramkrishna Chhangani

Dr. Ramkrishna Chhangani

Treasurer
Shri Pukhraj Bang

Shri Pukhraj Bang

Member
Shri Vd. Sitaram Sharma

Shri Vd. Sitaram Sharma

Member
Shri Radheshyam Paliwal

Shri Radheshyam Paliwal

Member
Shri Sanjay Joshi

Shri Sanjay Joshi

// JavaScript Document